Yrityksen palvelut  • Maansiirtotyöt ja ojitukset maa- ja metsätaloudessa sekä pellonraivuutyöt

  • Turveurakointi ja suonkunnostustyöt

  • Energiapuun osto ja korjuu, kantojennosto

  • Maanrakennustyöt sekä tie ja pohjarakentaminen

  • Louhintatyöt

  • Auraus ja hiekoitustyöt sekä muut teiden kunnossapitotyötLännen Koneurakointi Oy, Kaivolantie 1041, 23800 Laitila, Puh. 0440850450